AirPad AP420, AirPad AP500, AirPad AP503

 
  O firme
 
 PRODUKTY
  Páskovače na plastovú pásku
  Páskovače na oceľovú pásku
  Viazacie pásky a spony
 
  Air Pad
  Rezačky pásky
 
 
 KONTAKT
  Dopyt
  Adresa
 
 SERVIS
  Hot LINE
  Služby PLUS

 

 

Airpad AP 420

Airpad AP 502

Airpad AP 503

Systém Fromm Airpad vyrába výstelkový (výplňový) baliaci materiál. AirPad bubliny chráni pred otrasmi a nárazmi počas prepravy. AirPad je odolný voči vode, vodnej pare a nečistotám.

   

Airpad obsahuje 99% vzduchu a 1% fólie.

AirPad je najlacnejšie riešenie pre výplne priestoru pri baleniu.

Airpad je vo zvaroch perforovaný pre ľahké delenie.

   

ĽAHKÁ MANIPULÁCIA ĽAHKÉ DELENIE
ĽAHKÉ BALENIE

      

 

Copyright 2009 UNIPACK Milan Ligocki - Servis a predaj páskovačov a viazacej pásky FROMM v SR