Páskovače na oceľovú pásku FROMM

 
  O firme
 
 PRODUKTY
  Páskovače na plastovú pásku
  Páskovače na oceľovú pásku
  Viazacie pásky a spony
 
  Air Pad
  Rezačky pásky
 
 
 KONTAKT
  Dopyt
  Adresa
 
 SERVIS
  Hot LINE
  Služby PLUS

 

Označenie

Typ strojčeka Určenie pre výrobky

Typ spoje pásky

FROMM A301 Ručný uťahovák oválne -
FROMM A402 Ručný uťahovák ploché -
FROMM A412 Ručný sponkovač oválne Sponka / Púzdro
FROMM A332 Ručný páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A333 Ručný páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A335 Ručný páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A337 Ručný páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A338 Ručný páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A334 Ručný páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A380 Pneumatický páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A383 Pneumatický páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A384 Pneumatický páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A385 Pneumatický páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A390 Pneumatický páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A391 Pneumatický páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A3H Pneumatický páskovač kombinovaný ploché Bezsponkový
FROMM A431 Pneumatický páskovač kombinovaný oválne Sponka / Púzdro
FROMM A452 Pneumatický napínák oválne -
FROMM A461 Pneumatický uzatvárač oválne Sponka / Púzdro
FROMM A480 Pneumatický páskovač kombinovaný oválne Sponka / Púzdro
FROMM A482 Pneumatický páskovač kombinovaný oválne Sponka / Púzdro
FROMM A483 Pneumatický páskovač kombinovaný oválne Sponka / Púzdro

 Príslušenstvo k páskovačom FROMM:

 závesný strmeň, nožnice na pásku, lubrikátor, stacionárny odvíjač na sólo kotúče a baliace

 vinutie, mobilný odvíjač na sólo kotúče a baliace vinutie, balancér, odstrihovač pásky,

 rezačky pásky.

 

  Model FROMM A301 

Typ: Mechanický / ručný uťahovák
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Sponka (púzdro) 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia  
Sponka (púzdro) Sponka (púzdro) 
Šírka viazacej pásky: 19.0-32.0 mm 
Hrúbka viazacej pásky: 0.50-1.00 mm
Váha: 3.5 kg
Spojenie pásky (uzáver pásky): Sponka (púzdro) za pomocí uzatvárača FROMM MODEL A412 

 

 

Model FROMM A402 

Typ: Mechanický / ručný napínač
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Sponka (púzdro) 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia  
Sponka (púzdro) Sponka (púzdro) 
Šírka viazacej pásky: 19.0-32.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.63-1.00 mm
Váha: 4.0 kg
Spojenie pásky (uzáver pásky):  Sponka (púzdro) za pomocí uzatvárača FROMM MODEL A412  

 

 

 Model FROMM A412 
Typ: Mechanický / ručný blombovač
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Sponka (púzdro) 
Popis: Napnutie pásky za pomoci MODEL FROMM A301 na balenie plochých výrobkov a MODEL A402 pro balenie kruhových produktov 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex ma Max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Sponka (púzdro) 
Šírka viazacej pásky: 19.0-32.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.63-1.00 mm
Váha: 3.4 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 75% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Overlap Sponka (púzdro) (dvojitý uzáver) 

 

 

 Model FROMM A483 

Typ: Pneumatický
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Sponka (púzdro) 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Sponka (púzdro) 
Šírka viazacej pásky: 25.0-32.0 mm (1 
Hrúbka viazacej pásky: 0.80-1.00 mm
Váha: 18 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 75% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Overlap Sponka (púzdro) (dvojitý uzáver) 
 Napínacia sila: 7000-9000 N
 Príslušenstvo  závesný trmeň - 4 typy
 

 

 


 

 

 

 Model FROMM A482 

Typ: Pneumatický
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Sponka (púzdro) 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Sponka
Šírka viazacej pásky: 19.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.63-0.90 mm
Váha: 6.5 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 75% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Overlap Sponka (púzdro) (dvojitý uzáver) 
 Napínacia sila: 4000-7000 N  
Príslušenstvo: závesný trmeň

 

 

Model FROMM A480 

Typ: Pneumatický
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Sponka (púzdro) 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Sponka (púzdro) 
Šírka viazacej pásky: 10.0-19.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.63 mm
Váha: 4.5 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 75% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Overlap Sponka (púzdro) (dvojitý uzáver) 
Napínacia sila: 2500-4500 N
Príslušenstvo: závesný trmeň

 

 

Model FROMM A461 

Typ: Pneumatický uzatvárač
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Sponka (púzdro) 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Sponka (púzdro) 
Šírka viazacej pásky: 19.0-32.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.63-1.00 mm
Váha: 4.2 kg (9.3 lbs.) 
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 75% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Overlap Sponka (púzdro) (dvojitý uzáver) 

 

 

Model FROMM A452 
Typ: Pneumatický uťahovák
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Sponka (púzdro) 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Sponka (púzdro) 
Šírka viazacej pásky: 19.0-32.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.63-1.27 mm
Váha: 4.3 kg
Spojenie pásky (uzáver pásky): Sponka (púzdro) za pomocí uzatvárača FROMM MODEL A412  popr. A461
 Napínacia sila: 8500 N (1900 lbs.) 

 

 

Model FROMM A431 
Typ: Mechanický / ručný
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Sponka (púzdro) 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Sponka (púzdro) 
Šírka viazacej pásky: 10.0-19.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.63 mm
Váha: 3.4 kg
Spojenie pásky (uzáver pásky): Overlap Sponka (púzdro) (dvojitý uzáver) 

 

 

 Model FROMM A3H 

Typ: Pneumatický
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex regular duty max. 850 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 9.5-20.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.60 mm
Váha: 8.5 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
 Napínacia sila: 2500/4000 N
Príslušenstvo: závesný trmeň

 

 

Model FROMM A391 

Typ: Pneumatické napínanie, ručné spojenie
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex regular duty max. 850 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 12.7-19.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.58 mm
Váha: 5.1 kg 
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
 Napínacia sila: 6000 N (1350 lbs.) 
Príslušenstvo: Polohový záves. Páky pre horizontálne páskovanie.

 

 

Model FROMM A390 

Typ: Pneumatické napínanie a manuálně uzatváranie
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex regular duty max. 850 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 9.5-20.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.58 mm
Váha: 5.1 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
 Napínacia sila: 6000 N
Príslušenstvo: Polohový záves. Páky pre horizontálne páskovanie.

 

 

Model FROMM A384 
Typ: Pneumatický
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 9.5-20.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.63 mm
Váha: 10.0 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
 Napínacia sila: 2200-6500 N 
Príslušenstvo: závesný trmeň
 
 
 
 

 

Model FROMM A385 
Typ: Pneumatický
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 9.5-20.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.63 mm
Váha: 10.0 kg - 10.5 Kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
 Napínacia sila: 2700-7000 N 
Príslušenstvo: závesný trmeň
 
 
 
 

 

 

Model FROMM A383 

Typ: Pneumatický
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia (160000 psi) 
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 19.0-32.0 mm (3/4 
Hrúbka viazacej pásky: 0.63-1.30 mm (.025-.050 inch) 
Váha: 23.5 kg (51,8 lbs.) without suspension 
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
 Napínacia sila: 10000-15000 N (2250-3370 lbs.) 
 Napínacia sila: speed 95-145 mm/s (3.7-5.7 inch/s) 
Príslušenstvo: závesný trmeň

 

 

Model FROMM A380 

Typ: Pneumatický
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 12.7-25.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.50-1.00 mm
Váha: 16.9 a 17.9 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
 Napínacia sila: 4500-9500 N  
Príslušenstvo: závesný trmeň

 

 

Model FROMM A338 

Typ: Mechanický / ručný
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 12.7-19.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.50-0.70 mm
Váha: 5.5 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Príslušenstvo: TW - verzia. Závesný trmeň . Páky pre horizontálne páskovanie.

 

 

Model FROMM A337 

Typ: Mechanický / ručný
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 9.5-20.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.63 mm
Váha: 4.45 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver FROMM MicroLock™ 
Príslušenstvo: TW - verzia. Závesný trmeň . Páky pre horizontálne páskovanie.

 

 

Model FROMM A335 

Typ: Mechanický / ručný
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Ultraflex high tensile strapping max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 12.7-19.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.50-0.58 mm
Váha: 3.9 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Príslušenstvo: TW - verzia. Závesný trmeň . Páky pre horizontálne páskovanie.

 

 

Model FROMM A334 

Typ: Mechanický / ručný s automatickým zásobníkom na spony.
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 16.0-20.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.58-0.80 mm
Váha: 7.2 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 

 

 

Model FROMM A333 

Typ: Mechanický / ručný
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex regular duty max. 850 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 12.7-20.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.58 mm
Váha: 3.9 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Príslušenstvo: TW - verzia. Polohový záves. Páky pre horizontálne páskovanie.  

 

 

Model FROMM A332 
Typ: Mechanický / ručný
Odporúčaná viazacia páska: Oceľová viazacia páska 
Uzáver: Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Kvalita viazacej pásky: Uniflex regular duty max. 850 N/mm2 pre viazacie stroje a páskovacie zariadenia
Sponka (púzdro) Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Šírka viazacej pásky: 9.5-13.0 mm
Hrúbka viazacej pásky: 0.38-0.50 mm
Váha: 3.3 kg
Priemerná pevnosť páskovania: cca. 80% 
Spojenie pásky (uzáver pásky): Bezsponkový (Bezpúzdrový) uzáver 
Príslušenstvo: TW - verzia. Polohový záves. Páky pre horizontálne páskovanie.

 

 

Copyright 2009 UNIPACK Milan Ligocki - Servis a predaj páskovačov firmy FROMM pre SR a ČR